Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 38 26 -
28/01 kl 01 23 36 27 -
28/01 kl 02 24 35 23 -
28/01 kl 03 16 28 23 -
28/01 kl 04 19 31 21 -
28/01 kl 05 15 28 23 -
28/01 kl 06 16 29 21 -
28/01 kl 07 16 29 22 -
28/01 kl 08 16 31 22 -
28/01 kl 09 16 31 22 -
28/01 kl 10 12 28 23 -
28/01 kl 11 15 32 24 -
28/01 kl 12 14 32 27 -
28/01 kl 13 16 34 25 -
28/01 kl 14 17 35 30 -
28/01 kl 15 19 39 29 -
28/01 kl 16 19 38 32 -
28/01 kl 17 20 40 33 -
28/01 kl 18 23 45 37 -
28/01 kl 19 24 45 39 -
28/01 kl 20 23 46 44 -
28/01 kl 21 30 51 45 -
28/01 kl 22 32 53 47 -
28/01 kl 23 34 53 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 65 53 52 24
Laveste værets virkning 4 8 12 -3 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm