Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 196 48 244 -
29/01 kl 01 211 47 258 -
29/01 kl 02 206 46 252 -
29/01 kl 03 184 44 228 -
29/01 kl 04 150 40 190 -
29/01 kl 05 114 36 150 -
29/01 kl 06 84 34 118 -
29/01 kl 07 72 34 106 -
29/01 kl 08 78 29 107 -
29/01 kl 09 101 31 132 -
29/01 kl 10 136 25 161 -
29/01 kl 11 176 24 200 -
29/01 kl 12 210 19 229 -
29/01 kl 13 228 18 246 -
29/01 kl 14 224 14 238 -
29/01 kl 15 203 11 214 -
29/01 kl 16 168 10 178 -
29/01 kl 17 126 5 131 -
29/01 kl 18 90 6 96 -
29/01 kl 19 67 2 69 -
29/01 kl 20 63 2 65 -
29/01 kl 21 75 1 76 -
29/01 kl 22 102 3 105 -
29/01 kl 23 139 3 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 283 257 258 225
Laveste vannstand 68 100 94 65 59
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm