Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 229 245 244 -
29/01 kl 01 247 262 258 -
29/01 kl 02 240 258 252 -
29/01 kl 03 215 233 228 -
29/01 kl 04 181 198 190 -
29/01 kl 05 142 159 150 -
29/01 kl 06 110 130 118 -
29/01 kl 07 95 116 106 -
29/01 kl 08 99 122 107 -
29/01 kl 09 120 143 132 -
29/01 kl 10 152 177 161 -
29/01 kl 11 190 216 200 -
29/01 kl 12 220 248 229 -
29/01 kl 13 238 266 246 -
29/01 kl 14 231 261 238 -
29/01 kl 15 211 241 214 -
29/01 kl 16 172 200 178 -
29/01 kl 17 127 156 131 -
29/01 kl 18 92 120 96 -
29/01 kl 19 65 93 69 -
29/01 kl 20 64 92 65 -
29/01 kl 21 73 98 76 -
29/01 kl 22 101 126 105 -
29/01 kl 23 136 161 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 288 266 266 234
Laveste vannstand 65 96 84 64 51
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm