Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 244 244 244 246
29/01 kl 01 254 258 258 261
29/01 kl 02 250 252 252 254
29/01 kl 03 229 228 228 230
29/01 kl 04 191 190 192 191
29/01 kl 05 149 150 152 154
29/01 kl 06 118 118 118 119
29/01 kl 07 104 106 106 105
29/01 kl 08 105 107 110 107
29/01 kl 09 127 132 133 129
29/01 kl 10 162 161 162 161
29/01 kl 11 198 200 202 201
29/01 kl 12 227 229 233 232
29/01 kl 13 240 246 248 244
29/01 kl 14 233 238 240 243
29/01 kl 15 211 214 217 214
29/01 kl 16 174 178 184 182
29/01 kl 17 130 131 137 129
29/01 kl 18 97 96 99 94
29/01 kl 19 78 69 71 70
29/01 kl 20 68 65 67 65
29/01 kl 21 78 76 76 77
29/01 kl 22 109 105 102 97
29/01 kl 23 147 142 138 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 224 283 257 258 225
Max fra modell: 26.01 18 224 284 258 258 221
Max fra modell: 26.01 12 242 284 260 261 222
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm