Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 33 49 48 -
29/01 kl 01 36 51 47 -
29/01 kl 02 34 52 46 -
29/01 kl 03 31 49 44 -
29/01 kl 04 31 48 40 -
29/01 kl 05 28 45 36 -
29/01 kl 06 26 46 34 -
29/01 kl 07 23 44 34 -
29/01 kl 08 21 44 29 -
29/01 kl 09 19 42 31 -
29/01 kl 10 16 41 25 -
29/01 kl 11 14 40 24 -
29/01 kl 12 10 38 19 -
29/01 kl 13 10 38 18 -
29/01 kl 14 7 37 14 -
29/01 kl 15 8 38 11 -
29/01 kl 16 4 32 10 -
29/01 kl 17 1 30 5 -
29/01 kl 18 2 30 6 -
29/01 kl 19 -2 26 2 -
29/01 kl 20 1 29 2 -
29/01 kl 21 -2 23 1 -
29/01 kl 22 -1 24 3 -
29/01 kl 23 -3 22 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 65 53 52 24
Laveste værets virkning 4 8 12 -3 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm