Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 177 3 180 -
30/01 kl 01 202 2 204 -
30/01 kl 02 207 -1 206 -
30/01 kl 03 193 3 196 -
30/01 kl 04 166 3 169 -
30/01 kl 05 132 5 137 -
30/01 kl 06 99 4 103 -
30/01 kl 07 79 5 84 -
30/01 kl 08 76 4 80 -
30/01 kl 09 90 3 93 -
30/01 kl 10 117 6 123 -
30/01 kl 11 153 3 156 -
30/01 kl 12 190 5 195 -
30/01 kl 13 216 0 216 -
30/01 kl 14 223 2 225 -
30/01 kl 15 212 -1 211 -
30/01 kl 16 185 -3 182 -
30/01 kl 17 148 -3 145 -
30/01 kl 18 110 -8 102 -
30/01 kl 19 81 -6 75 -
30/01 kl 20 68 -9 59 -
30/01 kl 21 72 -10 62 -
30/01 kl 22 90 -10 80 -
30/01 kl 23 120 -9 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 283 257 258 225
Laveste vannstand 68 100 94 65 59
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm