Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 174 199 180 -
30/01 kl 01 199 226 204 -
30/01 kl 02 205 230 206 -
30/01 kl 03 191 216 196 -
30/01 kl 04 163 188 169 -
30/01 kl 05 132 155 137 -
30/01 kl 06 99 121 103 -
30/01 kl 07 79 100 84 -
30/01 kl 08 75 94 80 -
30/01 kl 09 90 110 93 -
30/01 kl 10 115 133 123 -
30/01 kl 11 151 170 156 -
30/01 kl 12 187 205 195 -
30/01 kl 13 210 230 216 -
30/01 kl 14 215 234 225 -
30/01 kl 15 204 222 211 -
30/01 kl 16 176 196 182 -
30/01 kl 17 135 156 145 -
30/01 kl 18 95 118 102 -
30/01 kl 19 66 89 75 -
30/01 kl 20 51 80 59 -
30/01 kl 21 54 83 62 -
30/01 kl 22 73 104 80 -
30/01 kl 23 102 133 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 288 266 266 234
Laveste vannstand 65 96 84 64 51
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm