Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 186 180 175 172
30/01 kl 01 209 204 200 200
30/01 kl 02 214 206 202 202
30/01 kl 03 202 196 193 194
30/01 kl 04 175 169 165 162
30/01 kl 05 139 137 134 132
30/01 kl 06 108 103 100 97
30/01 kl 07 88 84 81 79
30/01 kl 08 82 80 77 73
30/01 kl 09 95 93 92 91
30/01 kl 10 119 123 119 117
30/01 kl 11 154 156 153 150
30/01 kl 12 190 195 191 190
30/01 kl 13 216 216 215 213
30/01 kl 14 221 225 221 222
30/01 kl 15 207 211 207 205
30/01 kl 16 181 182 181 184
30/01 kl 17 143 145 142 140
30/01 kl 18 105 102 102 105
30/01 kl 19 80 75 72 70
30/01 kl 20 67 59 59 60
30/01 kl 21 71 62 62 63
30/01 kl 22 93 80 81 81
30/01 kl 23 127 111 110 111

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 224 283 257 258 225
Max fra modell: 26.01 18 224 284 258 258 221
Max fra modell: 26.01 12 242 284 260 261 222
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm