Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -3 22 3 -
30/01 kl 01 -3 24 2 -
30/01 kl 02 -2 23 -1 -
30/01 kl 03 -2 23 3 -
30/01 kl 04 -3 22 3 -
30/01 kl 05 0 23 5 -
30/01 kl 06 0 22 4 -
30/01 kl 07 0 21 5 -
30/01 kl 08 -1 18 4 -
30/01 kl 09 0 20 3 -
30/01 kl 10 -2 16 6 -
30/01 kl 11 -2 17 3 -
30/01 kl 12 -3 15 5 -
30/01 kl 13 -6 14 0 -
30/01 kl 14 -8 11 2 -
30/01 kl 15 -8 10 -1 -
30/01 kl 16 -9 11 -3 -
30/01 kl 17 -13 8 -3 -
30/01 kl 18 -15 8 -8 -
30/01 kl 19 -15 8 -6 -
30/01 kl 20 -17 12 -9 -
30/01 kl 21 -18 11 -10 -
30/01 kl 22 -17 14 -10 -
30/01 kl 23 -18 13 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 65 53 52 24
Laveste værets virkning 4 8 12 -3 -18
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm