Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 45 10 55 -
30/01 kl 01 60 10 70 -
30/01 kl 02 61 9 70 -
30/01 kl 03 48 8 56 -
30/01 kl 04 22 10 32 -
30/01 kl 05 -10 12 2 -
30/01 kl 06 -36 6 -30 -
30/01 kl 07 -48 1 -47 -
30/01 kl 08 -46 1 -45 -
30/01 kl 09 -31 3 -28 -
30/01 kl 10 -5 4 -1 -
30/01 kl 11 28 -3 25 -
30/01 kl 12 55 -9 46 -
30/01 kl 13 71 -9 62 -
30/01 kl 14 72 -8 64 -
30/01 kl 15 58 -6 52 -
30/01 kl 16 33 -11 22 -
30/01 kl 17 -1 -14 -15 -
30/01 kl 18 -33 -12 -45 -
30/01 kl 19 -53 -11 -64 -
30/01 kl 20 -60 -11 -71 -
30/01 kl 21 -52 -12 -64 -
30/01 kl 22 -32 -13 -45 -
30/01 kl 23 -3 -7 -10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 143 106 103 70
Laveste vannstand -58 -39 -37 -48 -71
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm