Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 51 67 55 -
30/01 kl 01 64 80 70 -
30/01 kl 02 64 78 70 -
30/01 kl 03 51 64 56 -
30/01 kl 04 23 35 32 -
30/01 kl 05 -11 2 2 -
30/01 kl 06 -37 -25 -30 -
30/01 kl 07 -51 -38 -47 -
30/01 kl 08 -51 -35 -45 -
30/01 kl 09 -40 -25 -28 -
30/01 kl 10 -15 1 -1 -
30/01 kl 11 16 33 25 -
30/01 kl 12 43 59 46 -
30/01 kl 13 58 74 62 -
30/01 kl 14 55 75 64 -
30/01 kl 15 38 57 52 -
30/01 kl 16 14 31 22 -
30/01 kl 17 -19 -2 -15 -
30/01 kl 18 -50 -31 -45 -
30/01 kl 19 -73 -49 -64 -
30/01 kl 20 -81 -53 -71 -
30/01 kl 21 -74 -42 -64 -
30/01 kl 22 -52 -19 -45 -
30/01 kl 23 -23 15 -10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 144 110 107 80
Laveste vannstand -58 -41 -45 -56 -81
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm