Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 57 55 57 57
30/01 kl 01 72 70 65 71
30/01 kl 02 75 70 65 73
30/01 kl 03 60 56 54 57
30/01 kl 04 33 32 36 28
30/01 kl 05 -2 2 4 -5
30/01 kl 06 -28 -30 -29 -31
30/01 kl 07 -43 -47 -46 -43
30/01 kl 08 -44 -45 -43 -41
30/01 kl 09 -32 -28 -25 -30
30/01 kl 10 -5 -1 -4 -8
30/01 kl 11 24 25 23 22
30/01 kl 12 52 46 48 50
30/01 kl 13 65 62 66 69
30/01 kl 14 65 64 66 67
30/01 kl 15 54 52 49 50
30/01 kl 16 27 22 22 22
30/01 kl 17 -9 -15 -13 -10
30/01 kl 18 -40 -45 -42 -41
30/01 kl 19 -57 -64 -62 -61
30/01 kl 20 -65 -71 -71 -71
30/01 kl 21 -55 -64 -62 -59
30/01 kl 22 -31 -45 -42 -40
30/01 kl 23 -1 -10 -9 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 78 143 106 103 70
Max fra modell: 26.01 18 79 144 108 100 66
Max fra modell: 26.01 12 93 143 112 105 73
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm