Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 181 12 193 192
26/01 kl 14 151 7 158 159
26/01 kl 15 114 4 118 117
26/01 kl 16 81 3 84 83
26/01 kl 17 60 4 64 63
26/01 kl 18 54 7 61 55
26/01 kl 19 64 3 67 66
26/01 kl 20 90 8 98 94
26/01 kl 21 125 15 140 126
26/01 kl 22 159 16 175 162
26/01 kl 23 182 15 197 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 262 225 222 189
Laveste vannstand 61 80 82 71 48
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm