Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 193 193 193 192
26/01 kl 14 158 164 158 159
26/01 kl 15 116 121 118 117
26/01 kl 16 81 87 84 83
26/01 kl 17 64 70 64 63
26/01 kl 18 61 69 61 55
26/01 kl 19 69 80 67 66
26/01 kl 20 97 103 98 94
26/01 kl 21 135 140 140 126
26/01 kl 22 171 177 175 162
26/01 kl 23 197 203 197 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 203 263 229 226 199
Laveste vannstand 61 78 74 63 38
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm