Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 207 - - 212
26/01 kl 13 192 193 194 194
26/01 kl 14 159 158 159 159
26/01 kl 15 117 118 119 119
26/01 kl 16 83 84 84 85
26/01 kl 17 63 64 64 65
26/01 kl 18 55 61 61 62
26/01 kl 19 66 67 68 68
26/01 kl 20 94 98 99 100
26/01 kl 21 126 140 141 140
26/01 kl 22 162 175 176 177
26/01 kl 23 189 197 198 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 197 262 225 222 189
Max fra modell: 26.01 18 198 263 227 219 185
Max fra modell: 26.01 12 212 262 231 224 192
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm