Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 189 20 209 202
27/01 kl 01 181 26 207 203
27/01 kl 02 159 32 191 186
27/01 kl 03 127 37 164 157
27/01 kl 04 95 41 136 129
27/01 kl 05 74 43 117 111
27/01 kl 06 68 48 116 111
27/01 kl 07 77 48 125 -
27/01 kl 08 101 52 153 -
27/01 kl 09 134 53 187 -
27/01 kl 10 168 56 224 -
27/01 kl 11 192 59 251 -
27/01 kl 12 200 62 262 -
27/01 kl 13 192 63 255 -
27/01 kl 14 169 57 226 -
27/01 kl 15 135 47 182 -
27/01 kl 16 97 39 136 -
27/01 kl 17 68 37 105 -
27/01 kl 18 54 32 86 -
27/01 kl 19 55 25 80 -
27/01 kl 20 72 16 88 -
27/01 kl 21 103 10 113 -
27/01 kl 22 140 10 150 -
27/01 kl 23 170 14 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 262 225 222 189
Laveste vannstand 61 80 82 71 48
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm