Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 210 217 209 202
27/01 kl 01 202 210 207 203
27/01 kl 02 178 187 191 186
27/01 kl 03 155 162 164 157
27/01 kl 04 130 140 136 129
27/01 kl 05 115 125 117 111
27/01 kl 06 113 121 116 111
27/01 kl 07 118 126 125 -
27/01 kl 08 146 158 153 -
27/01 kl 09 181 195 187 -
27/01 kl 10 222 234 224 -
27/01 kl 11 242 252 251 -
27/01 kl 12 251 263 262 -
27/01 kl 13 245 257 255 -
27/01 kl 14 217 230 226 -
27/01 kl 15 177 189 182 -
27/01 kl 16 132 144 136 -
27/01 kl 17 100 112 105 -
27/01 kl 18 83 94 86 -
27/01 kl 19 78 89 80 -
27/01 kl 20 86 97 88 -
27/01 kl 21 110 121 113 -
27/01 kl 22 151 161 150 -
27/01 kl 23 182 192 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 203 263 229 226 199
Laveste vannstand 61 78 74 63 38
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm