Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 202 209 210 210
27/01 kl 01 203 207 208 207
27/01 kl 02 186 191 192 192
27/01 kl 03 157 164 166 167
27/01 kl 04 129 136 136 138
27/01 kl 05 111 117 117 118
27/01 kl 06 111 116 114 115
27/01 kl 07 121 125 125 125
27/01 kl 08 147 153 155 155
27/01 kl 09 181 187 189 192
27/01 kl 10 214 224 225 227
27/01 kl 11 237 251 251 249
27/01 kl 12 246 262 263 262
27/01 kl 13 240 255 257 256
27/01 kl 14 217 226 227 229
27/01 kl 15 178 182 182 190
27/01 kl 16 135 136 137 140
27/01 kl 17 99 105 107 109
27/01 kl 18 82 86 87 90
27/01 kl 19 75 80 81 84
27/01 kl 20 88 88 88 92
27/01 kl 21 117 113 112 114
27/01 kl 22 153 150 151 153
27/01 kl 23 180 184 184 187

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 197 262 225 222 189
Max fra modell: 26.01 18 198 263 227 219 185
Max fra modell: 26.01 12 212 262 231 224 192
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm