Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 186 13 199 -
28/01 kl 01 186 10 196 -
28/01 kl 02 171 6 177 -
28/01 kl 03 143 5 148 -
28/01 kl 04 109 7 116 -
28/01 kl 05 82 6 88 -
28/01 kl 06 68 14 82 -
28/01 kl 07 70 14 84 -
28/01 kl 08 86 19 105 -
28/01 kl 09 115 21 136 -
28/01 kl 10 150 24 174 -
28/01 kl 11 181 27 208 -
28/01 kl 12 197 28 225 -
28/01 kl 13 197 28 225 -
28/01 kl 14 182 29 211 -
28/01 kl 15 153 31 184 -
28/01 kl 16 116 33 149 -
28/01 kl 17 81 37 118 -
28/01 kl 18 59 39 98 -
28/01 kl 19 53 44 97 -
28/01 kl 20 62 42 104 -
28/01 kl 21 85 44 129 -
28/01 kl 22 119 44 163 -
28/01 kl 23 154 41 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 262 225 222 189
Laveste vannstand 61 80 82 71 48
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm