Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 195 205 199 -
28/01 kl 01 189 201 196 -
28/01 kl 02 170 182 177 -
28/01 kl 03 146 158 148 -
28/01 kl 04 116 126 116 -
28/01 kl 05 88 98 88 -
28/01 kl 06 74 85 82 -
28/01 kl 07 75 90 84 -
28/01 kl 08 97 109 105 -
28/01 kl 09 128 139 136 -
28/01 kl 10 163 176 174 -
28/01 kl 11 196 210 208 -
28/01 kl 12 215 229 225 -
28/01 kl 13 216 228 225 -
28/01 kl 14 203 214 211 -
28/01 kl 15 176 190 184 -
28/01 kl 16 139 153 149 -
28/01 kl 17 106 120 118 -
28/01 kl 18 85 99 98 -
28/01 kl 19 85 98 97 -
28/01 kl 20 92 109 104 -
28/01 kl 21 116 133 129 -
28/01 kl 22 151 166 163 -
28/01 kl 23 183 197 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 203 263 229 226 199
Laveste vannstand 61 78 74 63 38
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm