Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 193 199 199 202
28/01 kl 01 193 196 196 200
28/01 kl 02 178 177 176 180
28/01 kl 03 152 148 147 150
28/01 kl 04 120 116 117 117
28/01 kl 05 89 88 89 89
28/01 kl 06 77 82 81 81
28/01 kl 07 82 84 83 86
28/01 kl 08 102 105 102 107
28/01 kl 09 132 136 136 138
28/01 kl 10 172 174 174 173
28/01 kl 11 202 208 209 205
28/01 kl 12 218 225 227 227
28/01 kl 13 221 225 224 231
28/01 kl 14 209 211 211 216
28/01 kl 15 180 184 185 186
28/01 kl 16 144 149 152 149
28/01 kl 17 112 118 121 118
28/01 kl 18 94 98 102 99
28/01 kl 19 91 97 97 98
28/01 kl 20 100 104 106 107
28/01 kl 21 128 129 131 129
28/01 kl 22 161 163 169 163
28/01 kl 23 193 195 199 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 197 262 225 222 189
Max fra modell: 26.01 18 198 263 227 219 185
Max fra modell: 26.01 12 212 262 231 224 192
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm