Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 177 38 215 -
29/01 kl 01 185 37 222 -
29/01 kl 02 178 33 211 -
29/01 kl 03 157 30 187 -
29/01 kl 04 126 23 149 -
29/01 kl 05 94 17 111 -
29/01 kl 06 73 12 85 -
29/01 kl 07 68 11 79 -
29/01 kl 08 77 14 91 -
29/01 kl 09 99 15 114 -
29/01 kl 10 131 7 138 -
29/01 kl 11 165 -4 161 -
29/01 kl 12 188 -2 186 -
29/01 kl 13 196 7 203 -
29/01 kl 14 189 15 204 -
29/01 kl 15 168 9 177 -
29/01 kl 16 135 -1 134 -
29/01 kl 17 99 -1 98 -
29/01 kl 18 70 6 76 -
29/01 kl 19 57 14 71 -
29/01 kl 20 58 15 73 -
29/01 kl 21 73 14 87 -
29/01 kl 22 101 11 112 -
29/01 kl 23 135 9 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 262 225 222 189
Laveste vannstand 61 80 82 71 48
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm