Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 205 217 215 -
29/01 kl 01 213 226 222 -
29/01 kl 02 200 217 211 -
29/01 kl 03 175 191 187 -
29/01 kl 04 141 160 149 -
29/01 kl 05 105 125 111 -
29/01 kl 06 82 104 85 -
29/01 kl 07 73 97 79 -
29/01 kl 08 84 103 91 -
29/01 kl 09 104 122 114 -
29/01 kl 10 134 155 138 -
29/01 kl 11 168 189 161 -
29/01 kl 12 191 212 186 -
29/01 kl 13 199 216 203 -
29/01 kl 14 195 214 204 -
29/01 kl 15 173 196 177 -
29/01 kl 16 141 162 134 -
29/01 kl 17 103 123 98 -
29/01 kl 18 74 92 76 -
29/01 kl 19 64 81 71 -
29/01 kl 20 63 84 73 -
29/01 kl 21 81 98 87 -
29/01 kl 22 108 125 112 -
29/01 kl 23 142 158 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 203 263 229 226 199
Laveste vannstand 61 78 74 63 38
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm