Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 211 215 217 219
29/01 kl 01 221 222 219 224
29/01 kl 02 211 211 210 211
29/01 kl 03 188 187 188 187
29/01 kl 04 149 149 150 154
29/01 kl 05 113 111 110 117
29/01 kl 06 89 85 84 90
29/01 kl 07 82 79 78 78
29/01 kl 08 87 91 92 85
29/01 kl 09 107 114 119 109
29/01 kl 10 140 138 141 144
29/01 kl 11 172 161 162 176
29/01 kl 12 194 186 187 199
29/01 kl 13 200 203 204 201
29/01 kl 14 195 204 205 195
29/01 kl 15 173 177 178 175
29/01 kl 16 141 134 139 146
29/01 kl 17 106 98 105 108
29/01 kl 18 80 76 80 79
29/01 kl 19 69 71 71 67
29/01 kl 20 69 73 67 68
29/01 kl 21 86 87 84 83
29/01 kl 22 115 112 116 111
29/01 kl 23 149 144 148 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 197 262 225 222 189
Max fra modell: 26.01 18 198 263 227 219 185
Max fra modell: 26.01 12 212 262 231 224 192
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm