Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 164 10 174 -
30/01 kl 01 179 10 189 -
30/01 kl 02 180 9 189 -
30/01 kl 03 167 8 175 -
30/01 kl 04 141 10 151 -
30/01 kl 05 109 12 121 -
30/01 kl 06 83 6 89 -
30/01 kl 07 71 1 72 -
30/01 kl 08 73 1 74 -
30/01 kl 09 88 3 91 -
30/01 kl 10 114 4 118 -
30/01 kl 11 147 -3 144 -
30/01 kl 12 174 -9 165 -
30/01 kl 13 190 -9 181 -
30/01 kl 14 191 -8 183 -
30/01 kl 15 177 -6 171 -
30/01 kl 16 152 -11 141 -
30/01 kl 17 118 -14 104 -
30/01 kl 18 86 -12 74 -
30/01 kl 19 66 -11 55 -
30/01 kl 20 59 -11 48 -
30/01 kl 21 67 -12 55 -
30/01 kl 22 87 -13 74 -
30/01 kl 23 116 -7 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 262 225 222 189
Laveste vannstand 61 80 82 71 48
Avvik gult nivå -58 7 -30 -33 -66
Avvik orange nivå -70 -5 -42 -45 -78
Avvik rødt nivå -80 -15 -52 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm