Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 170 186 174 -
30/01 kl 01 183 199 189 -
30/01 kl 02 183 197 189 -
30/01 kl 03 170 183 175 -
30/01 kl 04 142 154 151 -
30/01 kl 05 108 121 121 -
30/01 kl 06 82 94 89 -
30/01 kl 07 68 81 72 -
30/01 kl 08 68 84 74 -
30/01 kl 09 79 94 91 -
30/01 kl 10 104 120 118 -
30/01 kl 11 135 152 144 -
30/01 kl 12 162 178 165 -
30/01 kl 13 177 193 181 -
30/01 kl 14 174 194 183 -
30/01 kl 15 157 176 171 -
30/01 kl 16 133 150 141 -
30/01 kl 17 100 117 104 -
30/01 kl 18 69 88 74 -
30/01 kl 19 46 70 55 -
30/01 kl 20 38 66 48 -
30/01 kl 21 45 77 55 -
30/01 kl 22 67 100 74 -
30/01 kl 23 96 134 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 203 263 229 226 199
Laveste vannstand 61 78 74 63 38
Avvik gult nivå -52 8 -26 -29 -56
Avvik orange nivå -64 -4 -38 -41 -68
Avvik rødt nivå -74 -14 -48 -51 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm