Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 176 174 176 176
30/01 kl 01 191 189 184 190
30/01 kl 02 194 189 184 192
30/01 kl 03 179 175 173 176
30/01 kl 04 152 151 155 147
30/01 kl 05 117 121 123 114
30/01 kl 06 91 89 90 88
30/01 kl 07 76 72 73 76
30/01 kl 08 75 74 76 78
30/01 kl 09 87 91 94 89
30/01 kl 10 114 118 115 111
30/01 kl 11 143 144 142 141
30/01 kl 12 171 165 167 169
30/01 kl 13 184 181 185 188
30/01 kl 14 184 183 185 186
30/01 kl 15 173 171 168 169
30/01 kl 16 146 141 141 141
30/01 kl 17 110 104 106 109
30/01 kl 18 79 74 77 78
30/01 kl 19 62 55 57 58
30/01 kl 20 54 48 48 48
30/01 kl 21 64 55 57 60
30/01 kl 22 88 74 77 79
30/01 kl 23 118 109 110 113

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 197 262 225 222 189
Max fra modell: 26.01 18 198 263 227 219 185
Max fra modell: 26.01 12 212 262 231 224 192
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm