Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 6 22 10 -
30/01 kl 01 4 20 10 -
30/01 kl 02 3 17 9 -
30/01 kl 03 3 16 8 -
30/01 kl 04 1 13 10 -
30/01 kl 05 -1 12 12 -
30/01 kl 06 -1 11 6 -
30/01 kl 07 -3 10 1 -
30/01 kl 08 -5 11 1 -
30/01 kl 09 -9 6 3 -
30/01 kl 10 -10 6 4 -
30/01 kl 11 -12 5 -3 -
30/01 kl 12 -12 4 -9 -
30/01 kl 13 -13 3 -9 -
30/01 kl 14 -17 3 -8 -
30/01 kl 15 -20 -1 -6 -
30/01 kl 16 -19 -2 -11 -
30/01 kl 17 -18 -1 -14 -
30/01 kl 18 -17 2 -12 -
30/01 kl 19 -20 4 -11 -
30/01 kl 20 -21 7 -11 -
30/01 kl 21 -22 10 -12 -
30/01 kl 22 -20 13 -13 -
30/01 kl 23 -20 18 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 66 48 41 22
Laveste værets virkning 0 7 -1 3 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm