Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 93 10 103 108
26/01 kl 14 62 13 75 79
26/01 kl 15 20 14 34 36
26/01 kl 16 -24 12 -12 -8
26/01 kl 17 -61 12 -49 -43
26/01 kl 18 -80 10 -70 -66
26/01 kl 19 -78 10 -68 -66
26/01 kl 20 -56 11 -45 -46
26/01 kl 21 -20 9 -11 -10
26/01 kl 22 24 8 32 31
26/01 kl 23 64 7 71 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 158 131 128 96
Laveste vannstand -70 -47 -50 -74 -76
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm