Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 103 103 103 108
26/01 kl 14 72 77 75 79
26/01 kl 15 30 35 34 36
26/01 kl 16 -18 -14 -12 -8
26/01 kl 17 -55 -51 -49 -43
26/01 kl 18 -75 -71 -70 -66
26/01 kl 19 -70 -66 -68 -66
26/01 kl 20 -45 -41 -45 -46
26/01 kl 21 -13 -9 -11 -10
26/01 kl 22 32 36 32 31
26/01 kl 23 71 74 71 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 158 138 139 108
Laveste vannstand -75 -50 -59 -77 -86
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm