Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 10 10 10 15
26/01 kl 14 10 15 13 17
26/01 kl 15 10 15 14 16
26/01 kl 16 6 10 12 16
26/01 kl 17 6 10 12 18
26/01 kl 18 5 9 10 14
26/01 kl 19 8 12 10 12
26/01 kl 20 11 15 11 10
26/01 kl 21 7 11 9 10
26/01 kl 22 8 12 8 7
26/01 kl 23 7 10 7 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 58 51 50 20
Laveste værets virkning 5 10 13 -2 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm