Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 236 10 246 251
26/01 kl 14 205 13 218 222
26/01 kl 15 163 14 177 179
26/01 kl 16 119 12 131 135
26/01 kl 17 82 12 94 100
26/01 kl 18 63 10 73 77
26/01 kl 19 65 10 75 77
26/01 kl 20 87 11 98 97
26/01 kl 21 123 9 132 133
26/01 kl 22 167 8 175 174
26/01 kl 23 207 7 214 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 274 271 239
Laveste vannstand 73 96 93 69 67
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm