Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 246 246 246 251
26/01 kl 14 215 220 218 222
26/01 kl 15 173 178 177 179
26/01 kl 16 125 129 131 135
26/01 kl 17 88 92 94 100
26/01 kl 18 68 72 73 77
26/01 kl 19 73 77 75 77
26/01 kl 20 98 102 98 97
26/01 kl 21 130 134 132 133
26/01 kl 22 175 179 175 174
26/01 kl 23 214 217 214 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 281 282 251
Laveste vannstand 68 93 84 66 57
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm