Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 264 - - 257
26/01 kl 13 251 246 246 246
26/01 kl 14 222 218 218 218
26/01 kl 15 179 177 177 176
26/01 kl 16 135 131 131 131
26/01 kl 17 100 94 94 93
26/01 kl 18 77 73 73 73
26/01 kl 19 77 75 74 74
26/01 kl 20 97 98 97 97
26/01 kl 21 133 132 132 131
26/01 kl 22 174 175 175 174
26/01 kl 23 212 214 214 214

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 246 301 274 271 239
Max fra modell: 26.01 18 246 302 273 271 236
Max fra modell: 26.01 12 257 301 274 274 234
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm