Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 228 11 239 234
27/01 kl 01 227 13 240 235
27/01 kl 02 205 16 221 217
27/01 kl 03 169 19 188 185
27/01 kl 04 130 25 155 150
27/01 kl 05 96 30 126 117
27/01 kl 06 77 28 105 100
27/01 kl 07 79 32 111 -
27/01 kl 08 101 36 137 -
27/01 kl 09 137 38 175 -
27/01 kl 10 181 41 222 -
27/01 kl 11 221 46 267 -
27/01 kl 12 246 50 296 -
27/01 kl 13 247 54 301 -
27/01 kl 14 225 59 284 -
27/01 kl 15 187 55 242 -
27/01 kl 16 142 52 194 -
27/01 kl 17 99 45 144 -
27/01 kl 18 70 41 111 -
27/01 kl 19 60 36 96 -
27/01 kl 20 72 34 106 -
27/01 kl 21 101 32 133 -
27/01 kl 22 142 31 173 -
27/01 kl 23 186 27 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 274 271 239
Laveste vannstand 73 96 93 69 67
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm