Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 238 243 239 234
27/01 kl 01 238 243 240 235
27/01 kl 02 218 224 221 217
27/01 kl 03 185 191 188 185
27/01 kl 04 151 157 155 150
27/01 kl 05 120 127 126 117
27/01 kl 06 102 108 105 100
27/01 kl 07 108 114 111 -
27/01 kl 08 133 140 137 -
27/01 kl 09 173 179 175 -
27/01 kl 10 220 227 222 -
27/01 kl 11 263 271 267 -
27/01 kl 12 290 297 296 -
27/01 kl 13 293 301 301 -
27/01 kl 14 275 283 284 -
27/01 kl 15 234 245 242 -
27/01 kl 16 185 196 194 -
27/01 kl 17 137 149 144 -
27/01 kl 18 105 117 111 -
27/01 kl 19 93 107 96 -
27/01 kl 20 101 115 106 -
27/01 kl 21 127 141 133 -
27/01 kl 22 168 180 173 -
27/01 kl 23 211 221 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 281 282 251
Laveste vannstand 68 93 84 66 57
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm