Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 10 15 11 6
27/01 kl 01 11 16 13 8
27/01 kl 02 13 19 16 12
27/01 kl 03 16 22 19 16
27/01 kl 04 21 27 25 20
27/01 kl 05 24 31 30 21
27/01 kl 06 25 31 28 23
27/01 kl 07 29 35 32 -
27/01 kl 08 32 39 36 -
27/01 kl 09 36 42 38 -
27/01 kl 10 39 46 41 -
27/01 kl 11 42 50 46 -
27/01 kl 12 44 51 50 -
27/01 kl 13 46 54 54 -
27/01 kl 14 50 58 59 -
27/01 kl 15 47 58 55 -
27/01 kl 16 43 54 52 -
27/01 kl 17 38 50 45 -
27/01 kl 18 35 47 41 -
27/01 kl 19 33 47 36 -
27/01 kl 20 29 43 34 -
27/01 kl 21 26 40 32 -
27/01 kl 22 26 38 31 -
27/01 kl 23 25 35 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 58 51 50 20
Laveste værets virkning 5 10 13 -2 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm