Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 219 22 241 -
28/01 kl 01 231 23 254 -
28/01 kl 02 219 20 239 -
28/01 kl 03 189 19 208 -
28/01 kl 04 150 18 168 -
28/01 kl 05 111 18 129 -
28/01 kl 06 83 19 102 -
28/01 kl 07 74 19 93 -
28/01 kl 08 87 21 108 -
28/01 kl 09 116 22 138 -
28/01 kl 10 157 22 179 -
28/01 kl 11 200 23 223 -
28/01 kl 12 234 25 259 -
28/01 kl 13 248 26 274 -
28/01 kl 14 238 28 266 -
28/01 kl 15 208 29 237 -
28/01 kl 16 165 31 196 -
28/01 kl 17 121 32 153 -
28/01 kl 18 84 34 118 -
28/01 kl 19 64 36 100 -
28/01 kl 20 65 40 105 -
28/01 kl 21 85 42 127 -
28/01 kl 22 120 43 163 -
28/01 kl 23 163 47 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 274 271 239
Laveste vannstand 73 96 93 69 67
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm