Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 241 253 241 -
28/01 kl 01 254 264 254 -
28/01 kl 02 238 247 239 -
28/01 kl 03 207 217 208 -
28/01 kl 04 165 176 168 -
28/01 kl 05 125 138 129 -
28/01 kl 06 97 110 102 -
28/01 kl 07 88 102 93 -
28/01 kl 08 102 119 108 -
28/01 kl 09 131 147 138 -
28/01 kl 10 170 187 179 -
28/01 kl 11 213 230 223 -
28/01 kl 12 247 265 259 -
28/01 kl 13 262 281 274 -
28/01 kl 14 255 274 266 -
28/01 kl 15 226 244 237 -
28/01 kl 16 181 201 196 -
28/01 kl 17 138 160 153 -
28/01 kl 18 105 127 118 -
28/01 kl 19 84 106 100 -
28/01 kl 20 87 108 105 -
28/01 kl 21 110 133 127 -
28/01 kl 22 150 171 163 -
28/01 kl 23 194 214 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 281 282 251
Laveste vannstand 68 93 84 66 57
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm