Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 22 34 22 -
28/01 kl 01 23 33 23 -
28/01 kl 02 19 28 20 -
28/01 kl 03 18 28 19 -
28/01 kl 04 15 26 18 -
28/01 kl 05 14 27 18 -
28/01 kl 06 14 27 19 -
28/01 kl 07 14 28 19 -
28/01 kl 08 15 32 21 -
28/01 kl 09 15 31 22 -
28/01 kl 10 13 30 22 -
28/01 kl 11 13 30 23 -
28/01 kl 12 13 31 25 -
28/01 kl 13 14 33 26 -
28/01 kl 14 17 36 28 -
28/01 kl 15 18 36 29 -
28/01 kl 16 16 36 31 -
28/01 kl 17 17 39 32 -
28/01 kl 18 21 43 34 -
28/01 kl 19 20 42 36 -
28/01 kl 20 22 43 40 -
28/01 kl 21 25 48 42 -
28/01 kl 22 30 51 43 -
28/01 kl 23 31 51 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 58 51 50 20
Laveste værets virkning 5 10 13 -2 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm