Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 46 248 -
29/01 kl 01 225 46 271 -
29/01 kl 02 225 45 270 -
29/01 kl 03 204 43 247 -
29/01 kl 04 169 38 207 -
29/01 kl 05 130 36 166 -
29/01 kl 06 96 35 131 -
29/01 kl 07 77 32 109 -
29/01 kl 08 79 32 111 -
29/01 kl 09 100 28 128 -
29/01 kl 10 135 31 166 -
29/01 kl 11 176 29 205 -
29/01 kl 12 215 25 240 -
29/01 kl 13 240 24 264 -
29/01 kl 14 242 20 262 -
29/01 kl 15 222 15 237 -
29/01 kl 16 187 13 200 -
29/01 kl 17 143 13 156 -
29/01 kl 18 103 8 111 -
29/01 kl 19 74 7 81 -
29/01 kl 20 65 4 69 -
29/01 kl 21 76 4 80 -
29/01 kl 22 102 4 106 -
29/01 kl 23 140 5 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 274 271 239
Laveste vannstand 73 96 93 69 67
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm