Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 233 250 248 -
29/01 kl 01 258 274 271 -
29/01 kl 02 258 275 270 -
29/01 kl 03 235 251 247 -
29/01 kl 04 200 213 207 -
29/01 kl 05 159 173 166 -
29/01 kl 06 124 140 131 -
29/01 kl 07 103 119 109 -
29/01 kl 08 104 121 111 -
29/01 kl 09 123 142 128 -
29/01 kl 10 155 177 166 -
29/01 kl 11 195 218 205 -
29/01 kl 12 229 255 240 -
29/01 kl 13 254 279 264 -
29/01 kl 14 254 282 262 -
29/01 kl 15 233 262 237 -
29/01 kl 16 195 223 200 -
29/01 kl 17 147 175 156 -
29/01 kl 18 106 134 111 -
29/01 kl 19 75 104 81 -
29/01 kl 20 66 93 69 -
29/01 kl 21 76 102 80 -
29/01 kl 22 101 122 106 -
29/01 kl 23 138 159 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 281 282 251
Laveste vannstand 68 93 84 66 57
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm