Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 31 48 46 -
29/01 kl 01 33 49 46 -
29/01 kl 02 33 50 45 -
29/01 kl 03 31 47 43 -
29/01 kl 04 31 44 38 -
29/01 kl 05 29 43 36 -
29/01 kl 06 28 44 35 -
29/01 kl 07 26 42 32 -
29/01 kl 08 25 42 32 -
29/01 kl 09 23 42 28 -
29/01 kl 10 20 42 31 -
29/01 kl 11 19 42 29 -
29/01 kl 12 14 40 25 -
29/01 kl 13 14 39 24 -
29/01 kl 14 12 40 20 -
29/01 kl 15 11 40 15 -
29/01 kl 16 8 36 13 -
29/01 kl 17 4 32 13 -
29/01 kl 18 3 31 8 -
29/01 kl 19 1 30 7 -
29/01 kl 20 1 28 4 -
29/01 kl 21 0 26 4 -
29/01 kl 22 -1 20 4 -
29/01 kl 23 -2 19 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 58 51 50 20
Laveste værets virkning 5 10 13 -2 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm