Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 181 3 184 -
30/01 kl 01 212 -1 211 -
30/01 kl 02 224 -3 221 -
30/01 kl 03 214 -1 213 -
30/01 kl 04 186 0 186 -
30/01 kl 05 149 -1 148 -
30/01 kl 06 113 1 114 -
30/01 kl 07 87 1 88 -
30/01 kl 08 79 0 79 -
30/01 kl 09 89 0 89 -
30/01 kl 10 116 2 118 -
30/01 kl 11 153 2 155 -
30/01 kl 12 193 2 195 -
30/01 kl 13 224 2 226 -
30/01 kl 14 238 1 239 -
30/01 kl 15 230 1 231 -
30/01 kl 16 203 0 203 -
30/01 kl 17 165 -1 164 -
30/01 kl 18 125 -2 123 -
30/01 kl 19 91 -4 87 -
30/01 kl 20 73 -4 69 -
30/01 kl 21 73 -6 67 -
30/01 kl 22 91 -4 87 -
30/01 kl 23 121 -4 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 274 271 239
Laveste vannstand 73 96 93 69 67
Avvik gult nivå -61 -6 -33 -36 -68
Avvik orange nivå -76 -21 -48 -51 -83
Avvik rødt nivå -86 -31 -58 -61 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm