Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 177 201 184 -
30/01 kl 01 207 231 211 -
30/01 kl 02 219 243 221 -
30/01 kl 03 209 232 213 -
30/01 kl 04 180 204 186 -
30/01 kl 05 144 168 148 -
30/01 kl 06 110 131 114 -
30/01 kl 07 83 104 88 -
30/01 kl 08 76 96 79 -
30/01 kl 09 86 105 89 -
30/01 kl 10 113 132 118 -
30/01 kl 11 151 169 155 -
30/01 kl 12 191 209 195 -
30/01 kl 13 219 238 226 -
30/01 kl 14 232 251 239 -
30/01 kl 15 223 243 231 -
30/01 kl 16 196 218 203 -
30/01 kl 17 155 179 164 -
30/01 kl 18 113 138 123 -
30/01 kl 19 77 105 87 -
30/01 kl 20 58 91 69 -
30/01 kl 21 57 91 67 -
30/01 kl 22 76 108 87 -
30/01 kl 23 106 140 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 301 281 282 251
Laveste vannstand 68 93 84 66 57
Avvik gult nivå -61 -6 -26 -25 -56
Avvik orange nivå -76 -21 -41 -40 -71
Avvik rødt nivå -86 -31 -51 -50 -81
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm