Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -4 20 3 -
30/01 kl 01 -5 19 -1 -
30/01 kl 02 -5 19 -3 -
30/01 kl 03 -5 18 -1 -
30/01 kl 04 -6 18 0 -
30/01 kl 05 -5 19 -1 -
30/01 kl 06 -3 18 1 -
30/01 kl 07 -4 17 1 -
30/01 kl 08 -3 17 0 -
30/01 kl 09 -3 16 0 -
30/01 kl 10 -3 16 2 -
30/01 kl 11 -2 16 2 -
30/01 kl 12 -2 16 2 -
30/01 kl 13 -5 14 2 -
30/01 kl 14 -6 13 1 -
30/01 kl 15 -7 13 1 -
30/01 kl 16 -7 15 0 -
30/01 kl 17 -10 14 -1 -
30/01 kl 18 -12 13 -2 -
30/01 kl 19 -14 14 -4 -
30/01 kl 20 -15 18 -4 -
30/01 kl 21 -16 18 -6 -
30/01 kl 22 -15 17 -4 -
30/01 kl 23 -15 19 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 15 58 51 50 20
Laveste værets virkning 5 10 13 -2 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm