Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -15 13 -2 -
30/01 kl 01 39 6 45 -
30/01 kl 02 84 -4 80 -
30/01 kl 03 110 -5 105 -
30/01 kl 04 104 -2 102 -
30/01 kl 05 66 -2 64 -
30/01 kl 06 9 -3 6 -
30/01 kl 07 -43 -8 -51 -
30/01 kl 08 -76 -6 -82 -
30/01 kl 09 -88 -5 -93 -
30/01 kl 10 -79 -1 -80 -
30/01 kl 11 -48 0 -48 -
30/01 kl 12 2 -3 -1 -
30/01 kl 13 58 -5 53 -
30/01 kl 14 103 0 103 -
30/01 kl 15 128 4 132 -
30/01 kl 16 125 1 126 -
30/01 kl 17 90 0 90 -
30/01 kl 18 34 -3 31 -
30/01 kl 19 -23 1 -22 -
30/01 kl 20 -68 2 -66 -
30/01 kl 21 -94 5 -89 -
30/01 kl 22 -99 7 -92 -
30/01 kl 23 -80 6 -74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 222 175 191 132
Laveste vannstand -100 -64 -85 -89 -93
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm