Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -15 17 -2 -
30/01 kl 01 39 70 45 -
30/01 kl 02 83 119 80 -
30/01 kl 03 109 141 105 -
30/01 kl 04 98 131 102 -
30/01 kl 05 56 94 64 -
30/01 kl 06 0 38 6 -
30/01 kl 07 -50 -13 -51 -
30/01 kl 08 -83 -44 -82 -
30/01 kl 09 -96 -58 -93 -
30/01 kl 10 -91 -51 -80 -
30/01 kl 11 -59 -20 -48 -
30/01 kl 12 -5 34 -1 -
30/01 kl 13 54 92 53 -
30/01 kl 14 96 134 103 -
30/01 kl 15 118 157 132 -
30/01 kl 16 113 159 126 -
30/01 kl 17 79 131 90 -
30/01 kl 18 27 76 31 -
30/01 kl 19 -31 19 -22 -
30/01 kl 20 -78 -27 -66 -
30/01 kl 21 -110 -50 -89 -
30/01 kl 22 -112 -46 -92 -
30/01 kl 23 -88 -25 -74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 217 193 248 159
Laveste vannstand -101 -70 -85 -92 -112
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm