Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 332 0 332 337
26/01 kl 14 324 1 325 323
26/01 kl 15 282 -2 280 286
26/01 kl 16 223 1 224 231
26/01 kl 17 163 9 172 178
26/01 kl 18 116 14 130 130
26/01 kl 19 87 9 96 100
26/01 kl 20 82 6 88 97
26/01 kl 21 105 11 116 118
26/01 kl 22 152 18 170 175
26/01 kl 23 209 23 232 226

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 410 363 379 320
Laveste vannstand 88 124 103 99 95
Avvik gult nivå -78 0 -47 -31 -90
Avvik orange nivå -105 -27 -74 -58 -117
Avvik rødt nivå -121 -43 -90 -74 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm