Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 332 332 332 337
26/01 kl 14 324 326 325 323
26/01 kl 15 279 282 280 286
26/01 kl 16 224 228 224 231
26/01 kl 17 169 176 172 178
26/01 kl 18 121 128 130 130
26/01 kl 19 90 94 96 100
26/01 kl 20 87 92 88 97
26/01 kl 21 117 123 116 118
26/01 kl 22 164 172 170 175
26/01 kl 23 221 229 232 226

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 332 405 381 436 347
Laveste vannstand 87 118 103 96 76
Avvik gult nivå -78 -5 -29 26 -63
Avvik orange nivå -105 -32 -56 -1 -90
Avvik rødt nivå -121 -48 -72 -17 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm